top of page

Използвайки различни практики, терапии, похвати и методи за Личностно развитие, заедно ще подобрим осъзнатоста и идентичността Ви, ще развием талантите Ви, ще разгърнем пълния Ви потенциал, ще изграждаме здравословни навици, ще подобряваме работоспособността Ви, ще повишаваме качеството Ви на живот, което ще допринесе за осъществяването на мечтите и стремежите Ви. Накратко, чрез съвместната ни работа ще подобрите себе си и перспективите си в живота.

 

Личностното развитие е предизвикателство. То може да обхваща комбинация от различни видове терапии, духовни практики, умения и похвати. В моята кариера използвам комбинация от модерни и мощни техники като НЛП, Хипноза, Коучинг, работа с енергии, Закона за привличането, здравословен начин на живот. 

Личностното развитие е тласък. Няма да има личностна победа без предизвикателство. Предизвикателството е да развиете себе си и своите умения и да сътворите по-добрата си версия. 

 

Новите навици не идват лесно, но те могат да бъдат развити. От Ваша страна се изисква усилена работа, постоянство и отдаденост на процеса. Просто трябва да положите усилията, да отделите времето и енергията, а аз ще Ви науча на уменията, ще Ви помогна да преминете през пътя, да промените начина си на мислене и да се подготвите.

 

С моята мотивация и подкрепа ще Ви се стори лесно и приятно да се отдадете на процеса да работите усилено върху себе си, да четете, да правите повторения, да преживявате отново и отново наученото, докато не стане част от Вас. 

 

 

Представете си в какво можете да се превърнете, ако се ангажирате да разширите себе си!

 

Представете си какви умения ще развиете и какви прозрения ще имате!

Личностно израстване

bottom of page