top of page

Невро-лингвистично програмиране

(НЛП)

С НЛП заедно ще изследваме и променяме нежеланите житейски ситуации, навици и поведения, като използваме набор от мощни и модерни техники, принципи и поведенчески похвати. Ще отстраняваме и трансформираме до сега заучени нездравословни модели, като крайната ни цел ще бъде да достигнем до най-добрия и успешен за Вас емоционален, ментален и физически статус. 

 

Чрез практическите познания, които ще Ви научна да прилагате, с помощта на НЛП, ще успеете да надраснете своя индивидуален житейски опит и да повишите способността си за постигане на по-добро качество на живот.

 

С НЛП моделираме Вашия живот, точно така, както искате той да бъде:

 

Променяйки начина си на мислене, повишавайки собственото си ниво на осъзнатост, ние влияем на физиологичното отражение на нашите вътрешни преживявания като движенията на тялото ни, мимики, жестове, езикът, който използваме, когато разговаряме, интонацията. Като ги наблюдаваме и използваме осъзнато, можем да оказваме влияние както върху нас самите, така и да избираме какви чувства и реакции да провокираме в другите хора в желаната от нас посока.

 

В съвместната ни работа ще научите ценни инструменти за това, как да използвате НЛП във всяка една житейска ситуация. Забавлявайки се, ще разширявате своята осъзнатост и ще преживявате дълбока промяна.

 

С НЛП развивате основни умения, за да подобрите пътуването си до успеха. 

 

Чрез НЛП сеансите ще се научите да:

 

1. Бъдете най-добрата си версия, както в трудни ситуации, така и през останалото време.

2.  Превърнете проблемите и препятствията в трамплини за супер успех.

3.  Ускорите обучението си във всяка област.

4. Направите драстичен , положителни промени в начина, по който мислите, чувствате и действате.

5. Откривате модели в човешкото поведение.

6. Виждате и чувате по-ефективно, докато подобрявате сензорната си острота.

7. Разбирате как другите хора реагират на Вас.

8. Овладявате напрегнатите ситуации.

 

 

По време на нашата съвместна работа ще получите безценни инструменти, които ще Ви помагат във всички аспекти на живота. Ще се научите да: 

 

- Премахнете емоционалния заряд от неприятните спомени.

- Елиминирайте и отстранете трудностите в работата и личния си живот, като разпознавате и променяте моделите, които ги създават.

- Бъдете в състояние да изградите връзка с всекиго.

- Контролирайте почти всяка ситуация.

- Подобряване и използване на състояния на ума.

- Програмирайте се до голям успех, като използвате тайните за управление на емоционалните си състояния.

- Прекъснете нежеланите емоционални състояния на ума по желание.

- Разполагайте с най-добрите си ресурси винаги, когато имате нужда от тях, като развивате своя личен кръг на върхови постижения.

bottom of page